Ελληνική Χειροτεχνία

Ελληνική Χειροτεχνία

Ελληνική Χειροτεχνία

Η πλούσια αλλά παραμελημένη χειροτεχνική παράδοση της Ελλάδας μπορεί να καταστεί βασικός μοχλός οικονομικής ανάπτυξης, δημιουργώντας θέσεις εργασίας μέσω της ανάπτυξης ολόκληρων αλυσίδων προστιθέμενης αξίας, από τη βιώσιμη και ηθική αξιοποίηση φυσικών πρώτων υλών έως τις εξαγωγές οδηγώντας  σε ουσιαστική πολιτιστική και οικονομική αναζωογόνηση των τοπικών κοινωνιών. Με άλλα λόγια, η ελληνική χειροτεχνία δεν έχει μόνο ένα σημαντικό παρελθόν αλλά δείχνει τον δρόμο για το μέλλον.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η διυπουργική πρωτοβουλία για  την αναβίωση, μετεξέλιξη και ανάδειξη της ελληνικής χειροτεχνίας. Συντονίζεται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης, και υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών μέσα από ένα βιώσιμο και ήπιο αναπτυξιακό μοντέλο, και στην ανάδυση μιας νέας γενιάς χειροτεχνών μέσα από την επαγγελματική κατάρτιση και πιστοποίηση, επιχειρηματική υποστήριξη και διεθνή δικτύωση.

Ταλαντούχοι δημιουργοί μας δείχνουν πώς η πολιτιστική μας κληρονομιά μετεξελίσσεται σε μια σύγχρονη εθνική αναπτυξιακή ευκαιρία που γεννά θέσεις εργασίας και αναδεικνύει την ελληνική αισθητική.

Η πλούσια αλλά παραμελημένη χειροτεχνική παράδοση της Ελλάδας μπορεί να καταστεί βασικός μοχλός οικονομικής ανάπτυξης, δημιουργώντας θέσεις εργασίας μέσω της ανάπτυξης ολόκληρων αλυσίδων προστιθέμενης αξίας, από τη βιώσιμη και ηθική αξιοποίηση φυσικών πρώτων υλών έως τις εξαγωγές οδηγώντας  σε ουσιαστική πολιτιστική και οικονομική αναζωογόνηση των τοπικών κοινωνιών. Με άλλα λόγια, η ελληνική χειροτεχνία δεν έχει μόνο ένα σημαντικό παρελθόν αλλά δείχνει τον δρόμο για το μέλλον.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η διυπουργική πρωτοβουλία για  την αναβίωση, μετεξέλιξη και ανάδειξη της ελληνικής χειροτεχνίας. Συντονίζεται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης, και υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών μέσα από ένα βιώσιμο και ήπιο αναπτυξιακό μοντέλο, και στην ανάδυση μιας νέας γενιάς χειροτεχνών μέσα από την επαγγελματική κατάρτιση και πιστοποίηση, επιχειρηματική υποστήριξη και διεθνή δικτύωση.

Ταλαντούχοι δημιουργοί μας δείχνουν πώς η πολιτιστική μας κληρονομιά μετεξελίσσεται σε μια σύγχρονη εθνική αναπτυξιακή ευκαιρία που γεννά θέσεις εργασίας και αναδεικνύει την ελληνική αισθητική.

Επισκεφθείτε μας στην 85η ΔΕΘ

Με αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων σύστησε, σε συνεργασία με την Επιτροπή  «Ελλάδα 2021», την Επιτροπή Χειροτεχνίας. Στόχος μας η ανάδειξη δράσεων για την προώθηση, προβολή και διάσωση της ελληνικής χειροτεχνίας, η οποία μπορεί να αποτελέσει μοχλό για τη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας μας

Άδωνις Γεωργιάδης,
Υπουργός Αναπτυξης και Επενδύσεων

Η ελληνική χειροτεχνία δεν αποτελεί μόνο αναπόσπαστο και πολύτιμο συστατικό της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, αλλά και μια ζωντανή, δυναμική και δημιουργική δραστηριότητα με τεράστιες αναπτυξιακές προοπτικές για τη εθνική οικονομία και τις τοπικές κοινωνίες.

Νικόλας Γιατρομανωλάκης, 
Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού

Η ελληνική παραδοσιακή κληρονομιά, υλική και άυλη, πλούσια και δημιουργική, πέρα από την αδιαμφισβήτητη πολιτιστική της διάσταση, αποτελεί ακόμη ανθρώπινη δραστηριότητα, ανήκει στο «παραγωγικό σύστημα» και συνδέεται με άλλα υποσυστήματά του, όπως η οικονομική δημογραφία, η τουριστική επιχειρηματικότητα, η προστασία του περιβάλλοντος, η τεχνολογική ανάπτυξη, η εκπαίδευση και η έρευνα, οι πολιτιστικές κοινότητες, η καλλιτεχνική δημιουργία, η θεραπευτική και δημιουργική απασχόληση και, οπωσδήποτε, υπόκειται στις θεσμικές και κανονιστικές ρυθμίσεις του κράτους και διεκδικεί τη μέριμνα και τη στήριξή του.

Δρ Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη,
Ομότ. Eρευνήτρια, τ. Διευθύντρια του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, Μέλος της Εθνικής Επιτροπής Αθήνα 2021, Πρόεδρος της Επιτροπής Χειροτεχνίας του Υπουργείου Ανάπτυξης

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΣ

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΣ

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

Εντοπίζουμε πρώτες ύλες, τεχνικές και εστίες χειροτεχνίας σε όλη την Ελλάδα και δημιουργούμε μητρώο χειροτεχνών.
ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ

Αξιοποιούμε τον φυσικό μας πλούτο επενδύοντας σε ελληνικές, πιστοποιημένες και ηθικά συλλεγμένες και επεξεργασμένες πρώτες ύλες μέσα από τη δημιουργία εξειδικευμένων μονάδων, ενώ παράλληλα επεξεργαζόμαστε ανακυκλωμένα και καινοτόμα υλικά με παραδοσιακές τεχνικές.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Συμπράττουμε με δήμους και φορείς για να καταρτίσουμε τη νέα γενιά χειροτεχνών, αναπτύσσουμε προγράμματα μαθητείας και πιστοποιούμε επαγγελματίες

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

Δίνουμε κίνητρα ανάπτυξης δεξιοτήτων σε επαγγελματίες και μικρές χειροτεχνικές επιχειρήσεις, απλοποιούμε τις διαδικασίες για το ξεκίνημα νέων χειροτεχνικών μονάδων, δίνουμε ώθηση σε συνεταιριστικά σχήματα αλλά και

ορατότητα στους χειροτέχνες επιλύονταςχρόνιες παθογένειες του κλάδου.

ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Επενδύουμε στην εξωστρέφεια και ισχυροποιούμε το ελληνικό brand δημιουργώντας μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα προβολής της ελληνικής χειροτεχνίας, συνάπτουμε στρτηγικές συμφωνίες, παρέχουμε σύγχρονα εργαλεία marketing και ηλεκτρονικού εμπορίου αλλά και την απαιτούμενη εκπαίδευση.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ DESIGN

Επισκευάζουμε και αναβαθμίζουμε παραδοσιακά εργαλεία, εκσυγχρονίζουμε υποδομές με νέες τεχνολογίες, διασυνδέουμε χειρoτέχνες με designers για ανταλλαγή τεχνογνωσίας  και ανάπτυξη νέων μοτίβων και ιδεών καθιστώντας τη χειροτεχνία μέρος της σύγχρονης αισθητικής. Ενθαρρύνουμε τον δημιουργικό διάλογο μέσα από προγράμματα residencies και ανταλλαγής.

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

Εντοπίζουμε πρώτες ύλες, τεχνικές και εστίες χειροτεχνίας σε όλη την Ελλάδα και δημιουργούμε μητρώο χειροτεχνών.

ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ

Αξιοποιούμε τον φυσικό μας πλούτο επενδύοντας σε ελληνικές, πιστοποιημένες και ηθικά συλλεγμένες και επεξεργασμένες πρώτες ύλες μέσα από τη δημιουργία εξειδικευμένων μονάδων, ενώ παράλληλα επεξεργαζόμαστε ανακυκλωμένα και καινοτόμα υλικά με παραδοσιακές τεχνικές.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Συμπράττουμε με δήμους και φορείς για να καταρτίσουμε τη νέα γενιά χειροτεχνών, αναπτύσσουμε προγράμματα μαθητείας και πιστοποιούμε επαγγελματίες

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

Δίνουμε κίνητρα ανάπτυξης δεξιοτήτων σε επαγγελματίες και μικρές χειροτεχνικές επιχειρήσεις, απλοποιούμε τις διαδικασίες για το ξεκίνημα νέων χειροτεχνικών μονάδων, δίνουμε ώθηση σε συνεταιριστικά σχήματα αλλά και

ορατότητα στους χειροτέχνες επιλύονταςχρόνιες παθογένειες του κλάδου.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ DESIGN

Επισκευάζουμε και αναβαθμίζουμε παραδοσιακά εργαλεία, εκσυγχρονίζουμε υποδομές με νέες τεχνολογίες, διασυνδέουμε χειρoτέχνες με designers για ανταλλαγή τεχνογνωσίας  και ανάπτυξη νέων μοτίβων και ιδεών καθιστώντας τη χειροτεχνία μέρος της σύγχρονης αισθητικής. Ενθαρρύνουμε τον δημιουργικό διάλογο μέσα από προγράμματα residencies και ανταλλαγής.

ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Επενδύουμε στην εξωστρέφεια και ισχυροποιούμε το ελληνικό brand δημιουργώντας μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα προβολής της ελληνικής χειροτεχνίας, συνάπτουμε στρτηγικές συμφωνίες, παρέχουμε σύγχρονα εργαλεία marketing και ηλεκτρονικού εμπορίου αλλά και την απαιτούμενη εκπαίδευση.

ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙΝΑΙ

Υφαντουργία, ταπητουργία, σταμπωτά, μεταξοϋφαντουργία, ραπτική, αργυροχρυσοχοΐα, μεταλλοτεχνία, ξυλοτεχνία, έπιπλα, σκαλιστά, ξυλογλυπτική, κεραμική, αγγειοπλαστική, υαλοτεχνία και πολλά άλλα.

Politismou_GR
Anaptixis_GR
Ellada2-0.GR

Η διυπουργική πρωτοβουλία για την ελληνική χειροτεχνία συντονίζεται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης και υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0.

created by PostScriptum